زمان پلاست
 
کشوهای کریستالی در سایزها وطبقات مختلف

 

|+| نوشته شده توسط در  |
 

 جعبه ابزار فلزی با رنگ ضد خش   

|+| نوشته شده توسط در  |
 

 نردبانهای چند حالته رنگی 

 

 

 

|+| نوشته شده توسط در  |
 

 نردبانهای خانگی اهنی پله پهن


  

 

 

 

 

|+| نوشته شده توسط در  |
 

 نردبانهای مخابراتی(۲متر تا ۱۸متر)  

|+| نوشته شده توسط در  |
 

 نردبان آلومینیوم خانگی  

 

 

 

|+| نوشته شده توسط در
 

 پایه دیواری تلویزیون۱۴و۲۱ اینچ


 

|+| نوشته شده توسط در  |
 

  قفسه فروشگاهی درتمام مدلها

(پیچ و مهره ای- سوپری و رگالی)

|+| نوشته شده توسط در  |
 

 جعبه ابزارپلاستیکی درانواع سایزها 

|+| نوشته شده توسط در  |
 

       

جعبه(پالت) کشویی و پایه دار

 

       

 

|+| نوشته شده توسط در  |
 

 سطلهای زباله(۱۰۰-۱۲۰-۲۴۰و۶۶۰لیتری)

 

 

|+| نوشته شده توسط در  |
 

 جعبه های پلاستیکی در سایزهای مختلف   

 

 

 

 

 

|+| نوشته شده توسط در  |
 

 فایلهای پلاستیکی درسایزهای مختلف 

       

|+| نوشته شده توسط در
 

 انواع رگالهای(دیواری-MDFخور-تیله ای و شیشه خور) 

 

 

 

 

|+| نوشته شده توسط در
 
 
بالا